Priemyselné podlahy

Priemyselné podlahy

Systém podláh a povrchovej úpravy

Spoločnosť KeramD, s.r.o. je autorizovaným dodávateľom systémov Basf a Caparol.
Podlahové systémy z epoxidových a polyuretánových živíc výrazne zvyšujú kvalitatívne parametre podláh, hlavne čo sa týka mechanických, fyzikálnych a chemických vlastností.
Oblasť použitia týchto podlahových systémov sú výrobné haly, potravinársky priemysel, chemické prevádzky, výstavné plochy, garážové plochy, supermarkety ... sú vhodné aj na povrchovú úpravu v interiéroch občianskej bytovej výstavby

Epoxidová podlaha

Je tvrdšia, ale zároveň povrchovo krehkejšia ako polyuretánová. Je použiteľná do všetkých spomínaných priestorov.

Polyuretánová podlaha

Je pružnejšia a húževnatejšia ako epoxidová. Ideálna je aj na povrchovú úpravu v interiéroch občianskej bytovej výstavby. Vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam je vhodná pre použitie v exteriéri, napríklad na balkóny či terasy, kde zároveň plní úlohu hydroizolácie.

Oprava podlahy INA Kysuce

Repasacia podlahy Mobis Teplička n Váhom

Brúsenie betónu

Bezprašným brúsením zrovnávame povrchy malých a väčších plôch do hrúbky cca 1 cm. Taktiež môžeme brúsením odstraňovať staré nátery, lepidlá a potery.

Frézovanie betónu

Prevádzame frézovanie, vodorovných podkladov a plôch z betónu, asfaltu, rôznych poterov a podláh.
Frézovaním pripravujeme podklad pred uložením finálnej vrsvy. Povrch upravujeme rovnomerne , vďaka kvalitným strojom LESTE a Distar s posuvom. Na jeden prejazd dokážeme odfrézovať od 1 mm až do 5 mm podkladu!